Privacy Beleid Supra Solution BV

1. Bescherming van uw privacy

Dit privacy beleid legt uit hoe Supra Solutions B.V. informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met Supra Solutions-services die verwijzen naar dit privacy beleid. De gelieerde ondernemingen waarop dit privacy beleid van toepassing is, is te omvatten maar zonder beperking van laboratoria, tandprothetici en tandartsen. Dit privacy beleid is van toepassing ongeacht het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services.

Supra Solutions behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen door het bijgewerkte beleid te publiceren samen met de datum waarop het beleid is gewijzigd. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en / of delen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een “attentie” -label met de link “PRIVACY BELEID” op onze website op te nemen voor 30 dagen nadat betreffende veranderingen zijn aangebracht.

2. Hoe en wat voor informatie wordt er verzamelt

Data van Supra Solutions klanten en patiënten

Supra Solutions heeft geen gevoelige persoonlijke informatie nodig van uw klant of patiëntvoor het leveren van producten en diensten aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze informatie niet bij Supra Solutions terecht komt. Indien u toch gevoelige patiëntinformatie aan Supra Solutions verstrekt zal Supra Solutions voor zover mogelijk verwijderen.

Supra Solutions verzamelt en onderhoudt persoonlijke informatie over u vanuit verschillende bronnen om uw behoeften te begrijpen en aan te vullen, het bedrijf te beheren en producten en diensten aan u te leveren We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens over u van:

 • U, wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt
 • Uw transacties met Supra Solutions
 • Andere bronnen van derden (tandtechnische laboratoria, tandprothetici en tandartsen)

Als de informatie rechtstreeks van u moet worden verzameld, kunt u in sommige gevallen de optie hebben om het verstrekken van die informatie af te wijzen. Uw keuze om geen informatie te verstrekken kan echter van invloed zijn op diensten die door Supra Solutions worden geleverd.

De persoonlijke informatie die Supra Solutions over u verzamelt via deze verschillende bronnen kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Naam, adressen en telefoonnummers
 • E-mailadressen

Waar dit wettelijk vereist is, zal Supra Solutions uw toestemming vragen voordat gevoelige persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Cookiestatement

Wanneer u op onze website navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van de gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons.

Een cookie is een klein stukje informatie verzonden door een website en die opgeslagen is op uw harde schijf door de browser van uw computer. De cookie bevat per site informatie die nodig is voor het verbeteren van uw persoonlijke ervaring en om statistische gegevens te verzamelen, zoals; welke pagina’s bezocht worden, de internet providers domeinnaam en de adressen van de sites die direct na het verlaten van de website bezocht worden.

Geen van deze informatie is echter gekoppeld aan u als individu. Deze wordt anoniem gemeten en alleen als totaal samengevoegde informatie gebruikt. Met de informatie in de cookies kan Supra Solutions uw “ clickstream” traceren (dat wil zeggen, de paden die door bezoekers van deze site worden genomen als zij zich van pagina naar pagina verplaatsen). Door te ontdekken welke delen van de site het meest populair zijn, kunnen wij u een betere dienst verlenen. Cookies bevatten absoluut geen persoonlijke informatie. U kunt cookies uitschakelen in uw browser. Raadpleeg uw browserinstructies om dit te doen.

3. Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u Supra Solutions Services gebruikt, ontvangt Supra Solutions mogelijk technische informatie, zoals uw browsertype, het type besturingssysteem dat u gebruikt, uw geografische locatie, de naam van uw internetprovider, mobiele advertentie-ID’s en bezochte pagina’s van onze Services.

4. Hoe uw informatie zal worden gebruikt

Supra Solutions-services

Supra Solutions gebruikt persoonlijke informatie om transacties omtrent haar producten en diensten te voltooien. Supra Solutions vereist bijvoorbeeld dat u persoonlijke informatie verstrekt om te helpen bij de fabricage van het medische hulpmiddel dat door u en/of uw professionele aanbieder is aangevraagd. Deze informatie helpt Supra Solutions een product van hoge kwaliteit te leveren dat is ontworpen volgens uw specificaties die aan Supra Solutions zijn verstrekt.

Bewaartermijnen

Supra Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Supra Solutionsheeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke bewaarplicht, tenzij Supra Solutions gerechtvaardigde belangen heeft.

Administratieve, marketing- en analytische doeleinden

Naast het verwerken, bevestigen en uitvoeren van de producten die u aanvraagt, kan Supra Solutions persoonlijke informatie gebruiken voor administratieve, analytische, marketingdoeleinden en Quality System Management. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder volgen voorbeelden van gebieden waarop uw persoonlijke informatie Supra Solutions zal helpen:

 • Kwaliteitssysteembeheer: om te verzekeren dat Supra Solutions voldoet aan wettelijke vereisten en wettelijke verplichtingen bij de productie van genoemde medische hulpmiddelen.
 • Financieel transactiebeheer: om betaling voor diensten mogelijk te maken of restituties te bieden.
 • Wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of fiscale verplichtingen, of in verband met geschillen of een intern onderzoek of audits.
 • Marketing en analyse: om gegevensanalyses en andere bewerkingen voor marketingdoeleinden uit te voeren
 • Site-onderhoud: om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van onze sites te verbeteren en om mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven
 • Beveiligingsbeheer: om de locaties, activiteiten en informatie van Supra Solutions te beveiligen
 • Aanvragen van derden: om te reageren op en te voldoen aan verzoeken van buitenaf die door u zijn ingediend, evenals in reactie op wettelijke verzoeken
 • Audit en controles: evalueren van interne controles en audits op naleving (inclusief die uitgevoerd door de interne en externe auditdienstverleners van Supra Solutions)

(Re)marketing

De geplaatste cookies geplaatst door Supra Solutionsen andere partijen in uw browser kunnen Supra Solutionsen/of derde partijen gebruiken voor re-marketing doeleinden, om uw websitebezoek te analyseren, het tonen van advertenties en/of om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen. De programma’s die Supra Solutionsgebruikt voor (re)marketing zijn diensten van Google (waaronder AdWords) en SharpSpring en kunnen tevens social media advertentieplatformen zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en twitter.

5. Beveiliging

Supra Solutions gebruikt redelijke technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt gedeeld, zal Supra Solutions een al het redelijke doen om ongeoorloofd gebruik van persoonlijke informatie te voorkomen.

Hoewel Supra Solutions redelijke stappen onderneemt om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen, kan Supra Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van personen die ongeautoriseerde toegang verkrijgen en geeft Supra Solutions geen enkele garantie, expliciet, impliciet of anderszins, die het zal voorkomen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens. IN GEEN GEVAL ZAL SUPRA SOLUTIONS OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (HET GEVOLG, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAFZAME, SPECIALE OF ANDERE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ELKE WIJZE SAMENHANG IS MET EEN ONRECHTMATIGE TOEGANG VAN DERDEN TOT UW INFORMATIE ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN OOK ONGEACHT OF SUPRA SOLUTIONS WERKELIJK IS GELEVERD OF CONSTRUCTIEVE KENNISGEVING DAT SCHADE MOGELIJK WAS.

In het geval dat er zich een data-lek voordoet, zal Supra Solutions zonder onnodig uitstel en indien haalbaar, uiterlijk 72 uur na het bekend worden van de inbreuk, de verschillende EU-landen / entiteiten op de hoogte stellen van de inbreuk en de persoonlijke informatie die is blootgesteld.

6. Hoe uw informatie zal worden gebruikt

Algemeen

Supra Solutions deelt geen persoonlijke informatie met derden, behalve zoals vermeld in dit privacy beleid. We kunnen informatie bekendmaken aan Laboratorium- en gezondheidszorgprofessionals die zijn gelieerd aan Supra Solutions en / of niet-gelieerde derden (i) om de door u gevraagde producten en diensten te leveren; en (ii) voor administratieve, analytische en marketingdoeleinden.

Waar Supra Solutions  volgens de toepasselijke wetgeving vereist zijn, zal Supra Solutions uw toestemming vragen voordat u uw persoonlijke informatie met deze derden deelt voor marketingdoeleinden.

Uw rechten

U kunt Supra Solutions vragen bepaalde informatie niet te gebruiken of te delen. Vraag Supra Solutions om uw persoonlijk record te corrigeren.

 • U kunt Supra Solutions vragen om informatie over u te corrigeren waarvan u denkt dat deze incorrect of onvolledig is. Vraag Supra Solutions hoe dit te doen.
 • U kunt Supra Solutions vragen om u uit de Supra Solutions bestanden en/of database te verwijderen.
 • Supra Solutions kan “nee” zeggen tegen uw verzoek, maar Supra Solutions zal u binnen 60 dagen schriftelijk vertellen waarom.

Dien een klacht in als u vindt dat uw rechten zijn geschonden

 • U kunt een klacht indienen als u vindt dat Supra Solutions uw rechten hebben geschonden door contact met Supra Solutions op te nemen met behulp van de informatie op de website van het bedrijf.
 • Supra Solutions zal geen represaillemaatregelen nemen tegen u vanwege het indienen van een klacht.

In het geval dat Supra Solutions een bedrijfstransitie ondergaan waarbij een andere onderneming betrokken is, zoals een fusie, bedrijfsreorganisatie, verwerving, de huur of verkoop van alle of een deel van onze activa, of in geval van faillissement, informatie die Supra Solutions heeft verzameld van of over u of uw apparaten kunnen worden bekendgemaakt aan die andere entiteit als onderdeel van het due diligence- of bedrijfsintegratieproces en zullen worden overgedragen aan een entiteit als een van de overgedragen activa.

Wettelijke vereisten

Houd er rekening mee dat de wet- en regelgeving van verschillende landen Supra Solutions verplicht om buitenlandse en nationale overheidsinstanties toegang te geven tot de persoonlijke informatie die u aan Supra Solutions meedeelt. Supra Solutions heeft geen controle over of kennis van de opslag en het gebruik van die gegevens nadat deze aan de respectieve overheidsentiteit is geleverd. Verder kan Supra Solutions, voor zover wettelijk vereist, persoonlijke informatie bekendmaken aan overheidsinstanties of derden op grond van een dagvaarding of een ander juridisch proces, en Supra Solutions kan uw informatie ook gebruiken of vrijgeven zoals wettelijk is toegestaan ​​om de rechten of eigendommen te beschermen van Supra Solutions, haar klanten, haar services of haar gebruikers.

7. Uw toestemming verkrijgen en verwerken

Door de Supra Solutions Services te gebruiken en persoonlijke informatie, digitaal of fysiek naar deze Supra Solutions te sturen, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken en gebruiken die worden beschreven in dit privacy beleid. Dit privacy beleid is geen contract. Supra Solutions zal proberen om uw aanvullende toestemming te verkrijgen indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

8. Toepassing van lokale wetten

Indien vereist door de lokale wetgeving, hebt u mogelijk het recht op toegang, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om contact op te nemen met Supra Solutions om ons op de hoogte te stellen van onnauwkeurigheden of wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Supra Solutions zal, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze informatie bijwerken, verlenen of verwijderen. Houd er rekening mee dat verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, over te dragen of te verwijderen, onderworpen zijn aan toepasselijke wettelijke, ethische rapportage- of documentbewaarplichten die aan Supra Solutions worden opgelegd.

Wanneer u aan Supra Solutions uw informatie verstrekt, erkent u dat deze informatie kan worden opgeslagen, overgedragen en verwerkt op servers overal in de wereld, inclusief binnen of buiten de Verenigde State of de Europese Gemeenschap.

Wilt u meer informatie over onze privacy beleid of heeft u vragen?

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial